Asociatia Col.umna Club Filiala jud.Cluj

 
 

Despre noi

Prezentarea

Asociaţiei Pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Administraţiei Publice ASCOL „COL.UMNA CLUB"  România

 

Asociaţia Col.umna Club (ASCOL) funcţionează în conformitate cu prevederile O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.246/2005 pentru aprobarea OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Ordinul A.N.A.F. nr.830/2006 privind Normele metodologice de aplicare a OG nr.26/2000 şi a celorlalte reglementări legale din România, fiind creată prin actul de constituire.

ASCOL CLUB s-a înfiinţat la data de 08.11.2007 în baza Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei şi a obţinut personalitate juridică prin sentinţa nr.171 din 28.11.2007 a Judecătoriei sector 4 Bucureşti.
          Denumirea asociaţiei este atestată prin Dovada Disponibilităţii Denumirii nr.55446 din 11.09.2004, eliberată de Direcţia pentru Servicii Conexe şi are codul de înregistrare fiscală nr.23014668 din 09.01.2008.

Asociaţia are filiale în toate judeţele ţării şi sectoarele Municipiului Bucureşti şi cuprinde un număr de aproximativ 13.000 de membri.

Statutul  a fost adoptat în Adunarea generală de constituire a Col.umna Club (ASCOL) din data de 27.10.2007    http://ascol.weebly.com/

Asociaţia Col.umna Club (ASCOL) este parte constitutivă a Federaţiei Militarilor din România

Proiecte ale filialei Cluj a ASCOL „COL.UMNA CLUB”

1.- Primul proiect al filialei Cluj a ASCOL „COL.UMNA CLUB” îl constituie construirea primului Centru - pilot pentru Îngrijirea şi Ocrotirea persoanelor de vârsta a 3-a, pensionari ai Ministerului Apărării Naţionale, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Motivaţia proiectului

Existenţa unui centru de ocrotire şi îngrijire a pensionarilor proveniţi din M.Ap.N. şi cei ai M.A.I., a devenit o necesitate socială majoră, datorită faptului că mulţi dintre aceştia au ajuns la o vârstă înaintată, fiind singuri, fără familie şi fără posibilitatea de a se îngriji. Datorită acestui aspect, mulţi dintre pensionarii militari au devenit cazuri sociale importante, aflaţi sub o îngrijire precară a statului român, datorită unei sănătăţi şubrede, a lipsei unei locuinţe decente şi a traiului în condiţiile absenţei unui climat familial.
Trecerea cadrelor militare în rezervă, atât cele din domeniul apărării cât şi cele din domeniul ordinei publice şi siguranţei naţionale provoacă adevărate traume în viaţa persoanei pensionate datorită faptului că ea nu-şi mai găseşte utilitatea, se consideră inutilă şi lipsită de importanţă, specificul profesiei sale fiind unul special.

În Statutul ASCOL, la articolul 1, alineatul d, se prevăd următoarele:

- Asigurarea unui climat sănătos de viaţă a membrilor asociaţiei;
- Rezolvarea cazurilor sociale provenite din rândurile pensionarilor M.Ap.N. şi M.A.I.;
- Ajutorarea persoanelor cu situaţii şi nevoi speciale (de sănătate, de tratare a unor boli şi afecţiuni grave, de hrană adecvată bolii respective, locative, financiare, etc.)
- Susţinerea pe plan social şi acordarea la nevoie, după posibilităţi, de ajutoare materiale şi financiare pentru membrii asociaţiei şi familiile acestora ;
- Atragerea, administrarea şi utilizarea, în condiţiile legii, a unor surse financiare, din ţară şi străinătate, sub forma de donaţii, subvenţii, contribuţii, sponsorizări, taxe şi cotizaţii ;
- Desfăşurarea unor activităţi cu profil cultural, sportiv, educativ, economic, artistic, turistic, de asistenţă socială, cu obiective de binefacere şi de utilitate publică, în ţară şi străinătate ;
- Promovarea de acţiuni şi contacte de cooperare cu asociaţii similare din ţară şi străinătate, pentru o dezvoltare reciproc avantajoasă în toate domeniile.
În consens cu prevederile statutare şi cu nevoile obiective ale persoanelor de vârsta 3-a, pensionari ai M.Ap.N. şi M.A.I., am decis că soluţia optimă pentru rezolvarea problemelor noastre este construirea unui aşezământ care să realizeze toate aceste deziderate, pentru garnizoanele militare din Cluj Napoca, Turda, Dej şi Câmpia Turzii.

Forum nou

Creat 26.10.2010 08:20:49 | Ultima modificare 26.10.2010 08:20:49

Discuţii

Creat 01.10.2010 16:02:02 | Ultima modificare 01.10.2010 16:02:14